kompletní linky | stroje | pracoviště | přípravky

pro průmyslovou výrobu
N O V I N K Y

Od 1.4.2016
máme k dispozici
v o l n é    k a p a c i t y
na konstrukční práce
v systému SolidWorks.
Ukázky zkušeností
najdete v galerii.

Těšíme se na spolupráci !

N A B Í Z Í M E

Kromě komplexních služeb nabízíme také dílčí činnosti:
> rozkreslení 3D modelů
na výrobní výkresy
> překreslení výkresů
do 3D modelů
> skicování Vašich řešení pro cenovou nabídku

P O P T Á V Á M E

Aktuálně nic nepoptáváme.

Nabídka partnera:
Obrábění na
CNC soustruhu

Vítejte na webu konstrukční kanceláře!

Dovolte mi, abych Vám představil naši konstrukční kancelář. Již řadu let se zabýváme projektováním, vývojem, konstrukcí a dodávkami jednoúčelových strojů, zařízení a přípravků pro automobilový i ostatní průmysl. V sekci Reference najdete seznam významných zákazníků, kteří naše řešení využívají. Vybrané ukázky z projektů, které jsme řešili si můžete prohlédnout v Galerii.

Služby

Konstrukční práce na vašich projektech je možné dohodnout i ve vaší společnosti na vašem pracovišti. Samozřejmou součástí nabídky našich služeb je také překreslení a úprava vaší stávající dokumentace a tvorba 3D modelů, studií, podklady pro katalogy, návody, publikaci na webu, propagaci a další účely. Provádíme také zpracování výrobní dokumentace ocelových konstrukcí dle dodaného projektu a statického výpočtu.

Automobilový průmysl

Při průmyslové výrobě je zapotřebí různých jednoúčelových technologických strojů a zařízení, stejně tak přípravků pro daný výrobní postup. Pro efektivní výrobu a zvýšení kvality v automobilovém průmyslu navrhneme a dodáme nejen přípravky - svařovací, pájecí, kontrolní, montážní, pokovovací - ale také kompletní pracoviště nebo celé linky.

Ostatní průmysl

Pro řešení komplexních nebo dílčích technologických postupů při vaší výrobě navrhneme a dodáme potřebné zařízení nebo doplníme vaši stávající výrobní linku. Námi navrhovaná řešení se uplatnila nejen v automobilovém a strojírenském průmyslu, ale také v textilní nebo betonářské výrobě. Zkušenosti máme se zařízeními jako jsou zásobníky, dopravníky, skládačky tkaniny, manipulační vozíky, ramena, sklápěcí přívěsy, dávkování, odformování, nanášení barev a podobně.

Zakázkový vývoj

Nabízíme také služby spojené s vývojem strojírenských výrobků / strojů / zařízení a přípravy pro následnou sériovou výrobu. Dokážeme tak pokrýt komplexní činnosti potřebné od návrhu až po propagaci výsledného výrobku.

Myslím si tak, že právě v těchto oblastech je prostor pro spolupráci s námi. Zjistíme konkrétní požadavky a navrhneme optimální řešení daného úkolu. Každý nový úkol je pro nás výzvou a k jeho řešení přistupujeme kreativně a zodpovědně. Samozřejmostí je tak individuální přístup a konkurenční ceny.

Neváhejte a poptejte co zrovna potřebujete - od návrhu po dodávku.

Na úspěšnou spolupráci se těší Martin Foff

Copyright © 2011-2016 Martin Foff